МРРБ представя в Бургас проект “Енергийно обновяване на българските домове”


Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще представи проект BG161РО001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" в град Бургас. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Пресконференция по този повод ще се проведе на 15 октомври (понеделник) от 12.00 часа в община Бургас, заседателна зала.

Участие в официалното представяне на проекта ще вземат представители на дирекция "Жилищна политика" в МРРБ, на Община Бургас, както и представители на Проектния мениджър за района и на Фонда за жилищно обновяване.

Целта на проекта "Енергийно обновяване на българските домове" е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

Последни новини