Бургас е домакин на „Доброволци в училище“


С кратко резюме за Бургас и перспективите за младежите в него, зам. - кметът Атанаска Николова откри третата среща по проект "Доброволци в училище". В присъствието на Коста Папазов, директор на гимназия "Константин Фотинов", която е и домакин на срещата, учители от страните-партньори от Испания, Холандия, Гърция, Литва, Италия, Португалия, Чехия и Кипър, се обсъдиха предстоящите съвместни дейности.

Скоро ученици и учители от изброените държави заедно ще почистят района на парк Минерални бани, кв. Банево.

Инициативата стартира от месец октомври 2011 г., а оттогава досега са се провели две срещи, една в град Овиедо, Испания, и втора в гр. Лариса, Гърция. Проектът се осъществява по европейската програма "Учене през целия живот", подпрограма "Коменски".

"Доброволци в училище" е многостранен проект, предназначен за насърчаване на доброволния труд сред ученици от средните училища. Той е насочен към повишаване на осведомеността и участието в доброволни дейности за околната среда и социалната сфера в мултикултурно и европейско партньорство. Ученици от 8-те страни са настанени в домовете на български семейства на ученици от гимназия "Константин Фотинов".

Последни новини