В Несебър откриват Център на занаятите


В Несебър, на 19 октомври, ще бъде открит Демонстрационен център на занаятите, в изпълнение на проект на градовете Несебър и Едирне", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество. В продължение на четири дни градът ще бъде домакин на „Изложение на турски занаяти", в което участие ще вземат от Камарата на занаятчиите в Одрин.

Община Несебър е водеща организация, а партньори по проекта са Бургаската регионална туристическа асоциация, Асоциацията на търговците и занаятчиите на град Одрин както и Генералния секретариат на специализираните администрации на Провинциите в Одрин.

Целта на проекта е установяване на възможности за дългосрочно сътрудничество между занаятчиите в трансграничния регион Несебър – Одрин, за промоция и съвместен маркетинг на местните занаятчийски продукти, чрез създаване на демонстрационен център.

Последни новини