В Бургас проверяват вградените трафопостове


По заповед на кмета Димитър Николов новосформирана междуведомствена комисия започна да прави първоначален оглед на вградените трафопостове в Бургас.

В нея има специалисти от общинска администрация, EVN, РЗИ, Пожарната, РДНСК, външни експерти. Всеки от тях прави заключения според своята компетентност. Общинските експерти фокусират вниманието си върху конструктивната цялост на помещенията, в които е настанена техническата част, и дали в тях има влага.

Първият проверен адрес беше жилищен блок на ул. "Константин Фотинов"№1. Предстои да бъдат посетени още 40 сгради с вградени трафопостове. Проверките ще приключат официално на 5 ноември. След тази дата комисията ще обобщи резултатите и ще изготви официален протокол. Предписания за ремонт или преместване ще бъдат дадени, ако бъдат установени нередности и това се налага.

Най-напред се проверяват вградените трафопостове в централна градска част и к-с "Възраждане", където те са най-много - 24. Повечето от тях са въведени в експлоатация през 60-те и 70-те години на миналия век. След това ще се върви към "Лазур", където има 10, а в останалите жилищни комплекси са единични бройки.

Последни новини