Снежина Маджарова е избрана за вицепрезидент на Комитет към Съвета на Европа


България вече има свой представител в ръководството на Конгреса на местните и регионални власти при Съвета на Европа. Председателят на Общинския съвет на Бургас Снежина Маджарова (ГЕРБ) беше избрана за вицепрезидент на Комитета по актуални проблеми към Конгреса на 23-ото му редовно заседание в Страсбург.

След като в поредица от мандати нито един българин не е заемал такъв пост, на тайно гласуване в Групата на Европейската народна партия (ЕНП), Маджарова спечели номинация за вицепрезидент. Групата на ЕНП е най-голямата с 208 члена, които заседаваха през октомври.

Номинациите бяха подложени отново на таен вот между членове на конгреса от различните групи (ЕНП, социалисти, либерали, консерватори и независими). От 53-ма гласували българката получи 46 гласа. Мандатът й на вицепрезидент е двугодишен.

Конгресът на  местните и регионални власти отразява гласа на градовете и регионите в Европа. Той се състои от 318 члена, които са на изборна длъжност като постоянни представители на местни и регионални власти на Стария континент. В Съвета на Европа има делегати от 47 държави, като са представени повече от 200 000 власти на местно и регионално равнище.

През септември 2012 г. Правителството на Р България възложи 4-годишен мандат на Снежина Маджарова като постоянен представител на страната ни в Конгреса към Съвета на Европа.

Последни новини