Eкскурзоводи се запознаха с възможностите за специализиран туризъм в Странджа


Тридневен семинар за екскурзоводи в Странджа планина се проведе в рамките на международния проект Be Natur. Бъдещите екскурзоводи, курсисти в „Българо-германски център за професионално обучение" " – гр. Царево бяха запознати с възможностите за развитието на специализиран туризъм

- ботанически, дендрологически, наблюдението на птици, или бърдуочинг, фотографски пленери, студентски практики и зелени училища, както и с възможностите за развитието в Странджа на етно-ботанически и гастрономически туризъм, на базата на традиционни странджанските гозби като странджанско дядо, зелник, манов мед, туршия от мушмули и др. Беше обърнато внимание на качествата на природната питейната водата, аязмите и изворите – като ресурс за туризма; бяха разгледани религиозният и сакралният туризъм и туризмът, свързан с предания и легенди. Бъдещите екскурзоводи преминаха по екологичната пътека на с. Младежко и се запознаха с възможностите за познавателен и екстремен туризъм, включително спелеотуризъм, бънджи скокове, делтапланеризъм велотуризъм и др.

Учебното пътуване включваше посещение на места, свързани с развитието на устойчив туризъм в Странджа и срещи с експерти и местни хора, които споделиха своя опит в привличането на все повече гости на планината.

Обучението и разискванията бяха проведени в образователна пътека „Марина река – Живият музей на Терциерна Европа", с участието на директора на Горско стопанство с. Кости инж. Венелин Радков. Кметският наместник на с. Кондолово Киро Киров запозна бъдещите екскурзоводи с „туризма на гостоприемството" в една прохождаща туристическа дестинация. Курсистите разгледаха 300 годишна странджанска къща и разговаряха с най-възрастния жител на селото – 90 годишната баба Стана. В посетителския център на ДПП Странджа „Горска сбирка" в с. Граматикова беше разгледана експозиционната зала и с отговорника на сбирката Георги Димов бяха разисквани начините за представяне на експозицията пред различна аудитория, както и ролята на личността на интерпретатора в представянето на темите. При изворът „Шофьорското врисле" и над Малко Търново бяха обсъдени връзките и възможностите за съвместна интерпретация на културните и исторически обекти и околната природна среда.

Семинарът на екскурзоводите включваше и посещение на музейния комплекс в Малко Търново, където курсистите видяха как се вписват туристическите обекти в градска среда. Беше обсъден потенциалът на Малко Търново – като възможен кандидат за членство в международната мрежа на т. нар. „Спокойни градове".

Бъдещите екскурзоводи посетиха килийното училище, църквата Св. Димитър и битовата къща в с. Бръшлян. Беше споделен 15 годишният опит на сдружението в селото за развитието на селския туризъм, както и поддържането на туристически продукт и туристически обекти. Бяха обсъдени взаимодействията с туристическите оператори и управленски структури. Обсъждането бе с участието на Жечка Калоянова, дългогодишен председател на сдружението и уредник на килийното училище, Керка Кехайова – уредник в храм „Св. Димитър" с. Бръшлян и Марулка Кирязова – уредник в етнографска къща-музей с. Бръшлян

С екипа на Парк Странджа беше обсъдена ролята на рекламата при представянето на по- малко познати и развиващи се дестинации, с участието на инж. Стефан Златаров – директор на ДПП „Странджа" и Мария Патронова – старши експерт в сектор „Туризъм" в ДПП „Странджа".

„ Трите семинарни дни по възможностите за устойчив туризъм и екскурзоводско обслужване в защитени територии и зони по бяха от двустранна полза – както за бъдещата професионална реализация на курсистите в областта на туризма, така и за екипа на Дирекцията на Природния парк. Бяха обсъдени теми и новаторски подходи при реализирането на бъдещи проекти в областта на туризма и развитието на района като туристическа дестинация. Дискутираха се също проблемите в развитието на местния туризъм -като липса на добре подържана инфраструктура, места за настаняване и изхранване на туристите, липсата на регулярен транспорт до посетените населени места, недостатъчна реклама и инвестиции в района. Бяха дадени предложения за подобряване и решаване на някои конкретни проблеми на посетените места", обясни инж. Иван Камбуров- старши експерт и ръководител на проекта BE-NATUR за ДПП „Странджа".

Международният проект BE-NATUR – „По-добро управление и прилагане на мерките за защита в зоните от мрежата Натура 2000", се финансира по Оперативна Програма „Югоизточна Европа". Обучението на екскурзоводите е свързано с една от целите на проекта- да се повиши осведомеността сред широк кръг заинтересовани страни за възможностите на за развитие на устойчивия туризъм и биологично земеделие в зоните от Натура 2000 мрежата и Парк Странджа.

В проекта Be Natur, участват общо 14 партньора от 7 държави: Унгария, Австрия, Италия, Румъния, , Гърция, Сърбия и България. Продължителността на проекта е 36 месеца, като изпълнението му ще приключи на 31 януари 2014 г. Одобреното финансиране за дейностите в България, управлявани от ДПП Странджа възлиза на 194,870 €.

Последни новини