Националният гаранционен фонд развърза ръцете на рибарския сектор за европроектите


Банкови кредити дадоха тласък на европроектите в сектор „Рибарство". Това се случва благодарение на облекченията, които предостави Националният гаранционен фонд /НГФ/. Той съществува от около две години, но реално работата му започна преди една, коментираха представители на фирми от бранша.

Те смятат, че гаранционният фонд развързва ръцете на бизнеса за нови производства и модернизации поради няколко причини. Едната е гарантираният нисък лихвен процент при ползване на банкови средства за реализиране на проектите. Той е 7,5 на сто.

Второто съществено облекчение за бизнеса са по-малкият размер гаранции, които се изискват за обезпечаване на заемите и улеснените процедури за кандидатстване. Всичко това дори може да доведе до изчерпване на финансовия ресурс в сектор „Рибарство", тъй условията са атрактивни.

Освен това представители на фонда оказват и консултантска помощ по проектите, за да може те да бъдат реализирани.

В сектора по европроектите се плащат най-много до 60 процента от разходите. Преди това обаче фирмата трябва да е инвестирала тези пари. Освен това трябва да е изпълнила стриктно всички параметри на европроекта, за да получи пълните 60 процента от средствата, а не 50 или 40 на сто от тях.

Досега фирмите прибягваха към кредити от банки, но високата лихва спираше голяма част от малкия и средния бизнес да се впускат в реализация на проекти по ОП"Рибарство". Новите облекчени условия на НГФ и бързото разглеждане на документацията промениха нещата само за няколко месеца.

Първоначално гаранционният фонд стартира с 11 наши търговски банки, които подписаха споразумение. То обаче остане отворено за присъединяването и на други банки към схемата. Целта на споразуменията е да улесни достъпа на български малки и средни фирми до банково финансиране чрез осигуряване на допълнителни гаранции за получаване на кредит.

Фондът покрива до 50 процента от кредитния риск по заеми на предприятия.

За всички банки условията по гаранционните споразумения, които са сключили с фонда, са еднакви.

Търговските банки, от своя страна, поеха ангажимент срещу предоставената от Фонда гаранция да разглеждат в по-кратки срокове исканията на фирмите за кредит, както и да предлагат по-гъвкави схеми при обезпеченията и по-благоприятни лихвени условия.

Фондът ще предлага две гаранционни програми на банките-партньори. Чрез първата ще се издават гаранции на малки и средни предприятия за инвестиционни кредити. За тях ще могат да кандидатстват стартиращи фирми и вече съществуващи фирми с реална дейност над 1 година. Максималната гарантирана сума за стартиращи фирми ще е до 250 000 лева, а за съществуващи фирми - до 500 000 лв. Гаранциите ще могат да се се ползват за кредити с до 10 годишен срок.

Втората гаранционна програма е за експортно ориентирани фирми, които желаят да изтеглят оборотен кредит. При тази схема гарантираната сума и за съществуващите и за стартиращите фирми ще е до 250 000 лева, а срокът на гаранцията - до 2 години.

Последни новини