200 лева става глобата за нечипирани кучета в Бургас


Общинската еко дирекция в Бургас информира всички собственици на домашни кучета, че започват интензивни проверки дали им е поставен микрочип.

Съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, всеки собственик е длъжен при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, да го регистрира при ветеринарен лекар. При регистрацията ветеринарят поставя микрочип, който съдържа идентификационен код и индивидуален номер на животното.

Собствениците са длъжни да подадат декларация по образец в Дирекция "Околна среда" при Община Бургас в едномесечен срок от датата на придобиване на куче. При подаване на декларацията се представя ветеринарномедицински паспорт на кучето и документ за платена такса.

Новият ред за регистрация ще даде възможност за създаването на база данни за домашните кучета и ще повиши контрола при спазването на правилата за отглеждане им. С приетите изменения на ЗВМД размерът на глобата за нерегистрирано куче е увеличен драстично и вече възлиза на 200 лв. В Бургас тя вече е наложена на 20 собственици.

Всеки стопанин на домашен любимец трябва да знае, че е забранено разхождането на животни в дворовете на учебните и детските заведения, спортни зали и площадки, стадионите, охраняемата плажна ивица, тревните площи на районните паркове и градини.

Разхождането на кучета извън забранените места може да става само с каишки, а за средни и едри породи и с намордник. Собственикът е длъжен да отстранява замърсяванията, причинени от животното.

Община Бургас помага за спазването на тези правила, като създаде и поддържа няколко оградени зони в паркова територия, където кучетата могат да тичат на воля, а стопаните им да си общуват. След поредица от оплаквания до кмета Димитър Николов, че за дребните породи е опасно да са заедно с по-едри екземпляри, сега се търси възможност за обособяването на кътове за дребосъци.

Бургас е и един от малкото наши градове, където са поставени и редовно се обслужват специални кошчета за кучешки отпадъци, окомплектовани с необходимите консумативи – ръкавици и торбички.

Последни новини