ДПС избира областен лидер в Бургас в присъствието на Ахмед Доган

ДПС-Бургас провежда днес отчетно-изборна областна конференция, на която присъстват председателят на ДПС Ахмед Доган и народните представители Джевдет Чакъров, Дурхан Мустафа и Петя Раева, Мустафа Карадайъ- секретар на ЦОБ на ДПС, Кадир Кадир- зам.-областен председател на ДПС за област Варна. В дълга дискусия бе обсъден отчетния доклад на областния председател. В изказването си лидерът на ДПС Ахмед Доган, който взе участие в работата на VIII-та областна отчетно-изборна конференция на ДПС-Бургас, се обърна към делегатите на конференцията, подчертавайки важността на бургаския регион, който е особено важен заради своя потенциал за икономическо и социално развитие. Доган постави две основни задачи на областния съвет на ДПС Бургас- да се започне работа по подготовка на изборите, сформирайки предизборни щабове и поставяйки си за цел разширяването на електоралната база на ДПС и и по- пълното разгръщането на неговия потенциал. Втората задача, поставена от председателя на ДПС, е изграждане на стратегическа визия, базирана на възможностите на местната власт - чрез стратегия за развитие на инвестициите, стимулиране на бизнеса и намиране на механизми, чрез които да се постигне по-добър стандарт и качество на живот в областта. Ахмед Доган подчерта, че това е особено важно с оглед на тежкото състояние, в което се намира страната и сериозните проблеми, резлултат от некомпетентното управление, липсата на икономически растеж, почти нулевия ръст на чуждестранни инвестиции и високата безработица. Ахмед Доган настоя за създаването на условия за по- ефективна местна власт, която да създава поминък, условия за бизнес, да привлича инвестиции, да осигурява заетост , с което да се постигне по- добър стандарт на живот в изпълнение на нейната мисия. Ако младите хора знаят каква е визията, значи ние сме свършили работата, каза Доган пред делегатите на конференцията в Бургас и допълни, че реалностите през 2012 поставят пред политиците такива задачи – да отговарят на фундаментални въпроси, които поставят младите хора, а именно ръководството на ДПС-Бургас да бъде на нивото на очакванията на своите избиратели. Кандидатите за лидер на областното ръководство на ДПС-Бургас се четирима. Това са настоящият председател Февзи Хасан, Селим Иса, член на областното ръководство на партията, Ружди Хасан, председател на Общинския съвет в Айтос и Ахмед Сюлейман, председател на общинското ръководство на ДПС в Руен.

Последни новини