153 проекта се борят за лого в Бургас


Между тях ще бъде избрано логото на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2019 г. На 31 октомври приключи първият етап от конкурса. Свои предложения изпратиха 76 участника.

До средата на ноември комисия ще разгледа изпратените лога и ще селектира най-добрите, като ги сведе до не повече от 10. Членовете на комисията ще оценяват проектите независимо един от друг, като те ще им бъдат предоставени без имената на авторите. Крайните оценки и класиране ще бъдат формирани като сбор от всички индивидуални оценки. Проектологата ще бъдат оценявани по петстепенна скала, като най-висок брой точки – 5, ще бъде даван на логата, отличаващи се с оригиналност; визия, даваща добри възможности за графична интерпретация; разпознаваемост на спецификата на Бургас и региона и концепцията за Европейска столица на културата.

В състава на комисията влизат: Венелин Шурелов (художник, дизайнер, сценограф, преподавател по дигитални изкуства), Светослав Николов (графичен дизайнер, с дългогодишен опит в сферата на дизайна, рекламата и разработването на кампании, свързани с културни събития и инициативи на Бургас), Изабела Бузони (архитект, дизайнер, реставратор от Италия), Десислава Георгиева (журналист, председател на Дружество на журналистите – Бургас), Николай Дубаров (художник при Община Бургас), Кристина Вълчева (старши експерт в дирекция „Култура, маркетинг и връзки с обществеността" при Община Бургас и координатор на кандидатурата). Останалите 12 общини от регион Бургас също ще имат важна роля при избора на лого на кандидатурата. Представители на всяка една от тях ще дадат своите оценки, които впоследствие ще бъдат осреднени и смятани като една.

След приключване на работата на комисията, жителите на Бургас ще имат решаващия глас за избиране на логото-победител. Те ще имат възможност да дадат предпочитанието си към едно от десетте лога-финалисти, като гласуват за него в интернет.

Всички 153 проектолога ще бъдат представени на фейсбук страницата на „Бургас 2019" https://www.facebook.com/Burgas2019, както и в изложба, която ще бъде открита в навечерието на празника на Бургас – Никулден.

Избраното лого ще бъде символ на цялата инициатива и на всяко едно от събитията, свързани с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата.

Последни новини