НАП с по-сигурни е-услуги


От началото на ноември порталът за електронни услуги на НАП стана по-сигурен за своите клиенти, след като на сървъра му беше инсталиран нов сертификат с разширена валидация. По този начин е решен проблемът за част от потребителите на сайта, на които им се визуализираше предупредително съобщение относно сигурността на уеб портала.

Сертификатите с разширена валидация удостоверяват автентичността и произхода на фирмените портали, като това създава допълнително доверие за техните потребители. При сертификатите с разширена валидация уеб браузърите показват зелена адресна лента с името на организацията, която е собственик на сертификата. По този начин потребителят може да се увери, че сайтът предоставя максимална защита на неговите данни.

Пет нови електронни услуги предоставя на своите клиенти Националната агенция за приходите от 1 ноември. С това e-услугите, достъпни за граждани и фирми, както с електронен подпис, така и без, стават общо 45. От началото на ноември гражданите и фирмите, които притежават квалифициран електронен подпис могат да подават заявление за регистрация и дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), както и три описа за налични активи по ЗДДС. Това са:

Опис за наличните активи и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит (Опис по чл. 74 ЗДДС);

Опис на наличните активи към датата на регистрацията по ЗДДС, за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по закона и за които е налице право на приспадане на данъчен кредит (Опис по чл. 76 ЗДДС);

Опис на стоките и услугите, получени във връзка с правоприемство, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит (Опис по чл. 10 от ЗДДС).

Първата електронна услуга, която НАП представи на своите клиенти през 2003 г. беше именно подаването на ежемесечните справки-декларации по ДДС. Днес над 80% от всички, регистрирани по ДДС компании, подават месечните си декларации по електронен път. Годишно в НАП постъпват по над 70 милиона електронни документа – декларации, справки, искания за издаване на удостоверения и др.

Последни новини