Повече пари ще вземат бургаските социални работници догодина


В кабинета на кмета Димитър Николов бе подписан новият колективен трудов договор на служителите в социалните заведения към Община Бургас. Той ще е в сила през следващите 2 години.

Договорът урежда трудовите и осигурителни взаимоотношения между Общината и служителите в Домашен социален патронаж, Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", Защитено жилище /ЗЖ/ за хора в риск, ЗЖ за хора с умствена изостаналост, Център за социална рехабилитация на хора със зрителни увреждания, Обединено счетоводство за обслужване на социални заведения, Дом за деца, лишени от родителски грижи "Александър Георгиев Коджакафалията".

Различното в новия КТД е това, че паричната награда, която социалните работници получават два пъти в годината, се увеличава с 60 лева. Така през 2013 и 2014 година те ще получат на два пъти по 300 лв., а не на два пъти по 240.

При подписването на договора присъстваха зам.-кметът д-р Лорис Мануелян и Мая Казанджиева - директор на дирекция "Социални дейности" в Общината. От страна на синдикатите документа парафираха без възражения Веселина Велева и Николай Димитров.

Последни новини