Екоинспектори проверяват продажбите на найлонови торбички


Екоинспектори започнаха масови проверки на търговските обекти и задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички във връзка с влязлото в сила изменение на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса на продукти.

От  1 октомври 2012 г. продуктовата такса за производителите и вносителите на всички размери торбички, произведени от полимери, с дръжки или друг способ за захващане, чиято дебелина е под 25 микрона и размери по-малки от 390/490 мм, е 35 стотинки за брой. Към настоящия момент са освободени от екотаксата търговците, както и производителите и вносителите на полиетиленови торбички за продължителна употреба с минимален размер 39/49 сантиметра и с дебелина най-малко 25 микрона, и тези за първична опаковка в търговската мрежа без дръжки. На такса не подлежат и биоразградимите торбички по стандарт EN 13432, обозначени с надпис, име на производител/лице, пускащо я на пазара, дата на производство и срок на годност.

В случай, че се предлагат торбички под 25 микрона и размери по-малки от 390мм/490мм, от търговците ще се изискват доказателства за заплатена продуктова такса. За целта те трябва да представят първичен счетоводен документ, удостоверяващ цената, на която са закупени торбичките или платежен документ за заплатена продуктова такса към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), за торбички в наличност, закупени преди 01.10.2012 г.

При незплатена продуктова такса в случаите, когато такава се дължи, ще се предприемат действия по прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (санкция в размер от 3000 лв. до 10 000 лв.).

До момента са извършени проверки на обекти в общините Поморие, Царево, Бяла, Сунгурларе, Айтос и Бургас. Установено е едно нарушение на търговски обект в Бургас за предлагане на полимерни торбички без заплатена продуктова такса, за което ще бъде съставен акт.

Последни новини