Нона Караджова подписва договор за пречиствателна станция в Поморие


Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Поморие Иван Алексиев ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие".

Церемонията по подписването ще се състои на 15.11.2012 г. (четвъртък), от 12.30 ч. в заседателната зала на Община Поморие.

Проектно предложение с наименование „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на Поморие", е одобрено за финансиране по процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж." по приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

Проектът представлява интегриран воден проект на гр. Поморие, в чийто обхват попадат следните обекти:

· Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване;· Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие.

Общата стойност на проекта е над 96 млн. лв., а продължителността му ще бъде до средата на 2015 г., като строителните дейности ще завършат до декември 2014 г.

На събитието ще присъстват зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Покани са изпратени до кмета на Бургас Димитър Николов, областният управител Константин Гребенаров и депутати.

Последни новини