Студенти се срещат с реалния бизнес


Най - голямата световна студентска организация AIESEC организира чрез бургаската си структура уъркшопа Youth to Business (Младежта към бизнеса). Форумът ще се проведе на 19.11.2012 г. от 09:00 до 16:00 ч. в Културен център "Морско казино". Официалното откриване е насрочено за 09.30 часа.

Това е нова платформа в България, целяща да срещне лице в лице млади перспективни студенти с представители на реалния бизнес. Форумът е най-големият проект в глобалната мрежа на AIESEC. В рамките на един ден се обсъждат и решават проблеми, свързани с настоящото положение в държавата: иновации и предприемачество, разнообразие и подвижност на труда и корпоративна социална отговорност, лидерство и работа в екип.

Цели:

- Осъществяване на взаимодействие между студенти и бизнес;

- Създаване на пространство, където младежта може да изрази мнението си по важни за обществото теми;

- Запознаване на студентите с реално действащата бизнес среда.

Последни новини