Обсъждат възможността за пешеходна зона между Резово и Инеада

По време на среща между областните управители на област Бургас Константин Гребенаров и област Къркларели, Република Турция - Мустафа Яман, през месец юни, бе обсъдена възможността за отваряне на пешеходна зона „Резово - Инеада". Разговорът беше провокиран от проекта, който двете страни съвместно изпълняваха по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество, имащ за цел да популяризира природното, културно и историческо богатство на двете области. Освен това подобна възможност, по мнение на двете страни, ще окаже положителен ефект върху туризма и ще подпомогне съживяването на пограничните селища. За осъществяване на идеята Гребенаров отправи писмено предложение до Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол към Министерски съвет /МСВГК/, който да се произнесе за откриването на нов гранично - пропускателен пункт и стартиране на преговори за сключване на междуправителствени споразумения със съседна Турция. Днес, в София, на заседание на експертната работна група за подпомагане дейността на МСВГК, темата за откриване на пешеходна зона Резовo-Инеада бе обсъдена. Работната група подкрепи инициативата на областния управител на област Бургас и ще излезе с предложение до Междуведомствения съвет, Министъра на външните работи да започне преговори с Република Турция. „Изграждането на пешеходната зона е възможност, по която работим от месец юни. Убеден съм, че подобна стъпка ще съживи пограничните селища и ще създаде много нови възможности за туризъм. И двете страни имат какво да покажат, това са райони с уникална природа - резервати, защитени местности, красиви плажове, които ще привличат много туристи." - каза Гребенаров.

Последни новини