Малко Търново ще обновява посетителския център в местността Петрова нива

Обновяването е по проект, който е на стойност 377 374,68 лв с вкл. ДДСпо мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Освен посетителския център, където е представено местното културно, природно и историческо наследство в региона на Странджа планина, другите цели на тази инициатива са да се увеличи туристопотока. Така ще се създадат повече възможности за алтернативна заетост на местните жители и повишаване на доходите им. Проектът цели още да се създадат възможности за ефективно използване и опазване на природните и културни забележителности и популяризиране на района. С реализацията на проекта посетителския център ще се превърне в едно по- привлекателно и по-желано място за посещение и отдих за хората от цялата страна. Инвестицията ще бъде извършена на територията на община Малко Търново, землище с. Стоилово, м. Петрова нива, на мястото, на което всяка година се чества годишнината от Илинденско – Преображенското въстание. Общата цел на настоящото проектно предложение е да спомогне за подобряване качеството на живот и намаляване на различията между селските и градските райони, чрез разширяване на възможностите за местно развитие посредством разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони, създаване на заетост и изграждане на европейски облик на Община Малко Търново. Проектът включва ремонт на съществуващата сцена и местата за сядане, поставяне на навес и подмяна на пейките. Ще бъдат направени и две пътеки, които водят до сцената. С парите ще се поставят дървени щандове за експониране и предлагане на продукти на местното културно, природно и историческо наследство, дървени заслони за отдих, чешма, метални стойки за кошчета и указателни табели. Името на проекта е “Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива, община Малко Търново“. Странджанската община ще получи още 387 234 лева по друг проект. Той е за експониране на етнографското наслество и природните забележителности на региона. Проектът е по програма за развитие на селските райони. Инвестицията има за цел да подкрепи развитието на туризма на територията на странджанската община чрез съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама. Този проект също ще подобри заетостта в региона и ще насърчи развитието на културно-историческия туризъм. С парите ще бъдат закупени компютърен софтуеър за управление на аудио-визуални инсталации. Те ще са 10 на брой. Ще бъдат озвучени и ще показват на посетителите нагледно културните, историческите и етнографски богатства на региона. Ще бъдат купени специални носии за групите, които ще пресъздават народните обичаи, а както и музикални инструменти. Проектът включва покупката и на компютърен софтуеър за аудио-визуално компютърно съдържание, 49  видеофилма, заснети с 3 камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика, със сумарна продължителност 180 минути. Предвижда се и поставяне на постоянна и подвижна изложба на етнографското наследство и природните забележителности. Този туристически продукт ще бъде рекламиран. В проекта са предвидени средства и за популяризирането му. Двата договора за проектите са подписани днес в София от кмета на Малко Търново Илиян Янчев. Той се надява проектите да популяризират странджанската община като привлекателен маршрут за еко, етно и културен туризъм. Освен това ще се открият и нови работни места. Янчев се надява, че подобни проекти могат да станат алтернатива за намаляване на обезлюдяването на малкотърновския район. Чрез подобни инициативи младите хора ще имат работа и ще могат да останат в родните си места в Странджа.

Последни новини