Царево спечели проект “Пътят на нестинарството”

Проект „Пътят на нестинарството”, на стойност 317 138 лева, спечели Община Царево, който е финансиран по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности. Проектът включва преустройване и реконструкция на общинска сграда (сградата на бившата кухня и столова за работниците) в с.Българи в посетителски-информационен център “Пътя на нестинарството”, където в съвременна и функционална среда да се представя информация и експонира местното културно наследство. В рамките на проекта ще бъде разработена туристическа маркетингова стратегия за развитието на с. Българи като дестинация за културен туризъм с акцент върху нестинарството. В същото време ще се разработят и разпространят необходимите информационни материали (брошури/флаери/запалки и др. сувенири на английски, руски и български език) и канали за популяризирането и пълноценното разработване на  нестинарския обичай, като продукт на туристическия пазар. Освен това ще бъде заснет информационен/рекламен клип за нестинарството. В резултат на заложените цели, с.Българи ще разполага с необходимата туристическа инфраструктура, която  да спомогне за развитието на селището, като туристическа дестинация за интегриран селски туризъм, основан на културното богатство.

Последни новини