Изчистиха Бургас от стари коли и развалени електроуреди

Преди 5 години по улиците на Бургас гниеха хиляди стари автомобили, а край контейнерите за отпадъци се търкаляха захвърлени всякакви развалени електроуреди от бита - телевизори, печки, хладилници. За периода 01.01.2012 г. - 25.11.2012 г. в града са идентифицирани общо 357 бр. излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/. 46 от тях са доброволно преместени от собствениците си, издадени и изпълнени са 47 бр. заповеди за принудително преместване, за 37 бр. са представени документи, че са изрядни и протоколите са приключени. В резултат на действията на еко инспекторите за прочистване на Бургас от стари автомобили, за период от 4 години са освободени общо 1 850 бр. паркоместа. Отлични резултати показва и програмата за разделно събиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. За първите десет месеца на 2012 г. разделно са събрани 680 800 кг. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и 6 315 кг. негодни за употреба батерии.

Последни новини