Данъчните в Бургас събраха 195 млн.лв. просрочени задължения

За първите 10 месеца на годината териториалната дирекция на НАП Бургас събра 195 млн.лв. просрочени задължения.  Сумата е с 65 млн.лв. повече от тази за същия период на 2011 г. като увеличението е почти 50 на сто. От приходното ведомство в морския град уточняват, че 85 на сто от тези просрочени постъпления са внесени доброволно от бизнеса и физическите лица. „Това е и един от приоритетите на Агенцията. Целта ни е данъците и осигуровките да се внасят доброволно, включително и в случаите, когато са пропуснати законовите срокове. Този висок ръст на доброволност при погасяването на просрочия е и знак за повишаване на данъчната култура. Мерките на принудителното изпълнение налагаме само в крайни случаи, защото има и такива длъжници, чието поведение е все едно, че Националната агенция за приходите не съществува”, коментира директорът на НАП Бургас Румен Шарпов. От събраните 195 млн.лв. просрочени задължения, над 10 млн.лв. доброволно са внесени от физически лица. Контролните и ревизионни действия на НАП Бургас за първите 10 месеца на годината са довели до установяване и реално внасяне в бюджета, след съставяне на ревизионни актове, на 25 млн.лв. Тези суми не са били декларирани от задължените лица. Три пъти в сравнение с 10-те месеца на миналата година са нараснали сумите от проведените от НАП Бургас публични търгове. От продажба на запорирани движими и недвижими имоти и вещи в бюджета са постъпили 1 млн. 150 хил.лв. Приходното ведомство в Бургас е събрало и 2,5 млн.лв. просрочени задължения на лица и фирми към други държавни институции, поясниха още от НАП Бургас.

Последни новини