Бургаски студенти посетиха Народното събрание

Студенти от 1 до 4 курс от университета „Проф. д-р Асен Златаров” и Бургаски свободен университет посетиха Народното събрание по покана на народните представители от ГЕРБ-Бургас. Младите представители на двата университета присъстваха на парламентарен  контрол и изслушаха министъра на транспорта Ивайло Московски, който отговаряше на питания. След това имаха възможност да се разходят из кулоарите на парламента. В зала „Изток” в НС бе организирана среща на студентите с бургаските депутати от ГЕРБ. В нея взеха участие Димитър Бойчев, Иван Вълков, Стоян Гюзелев, Диана Йорданова и д-р Галина Милева. По тяхна покана в дискусията се включиха и народните представители от ГЕРБ Румен Стоилов и Катя Чалъкова – членове на парламентарната Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. От тях студентите научиха повече относно възможностите за кандидатстване за европейски стипендии, както и промените, които се предвиждат в Закона за висшето образование. Отправен бе въпрос и към Иван Вълков, като председател на Комисията по транспорт, съобщения и информационни технологии. По думите на студентите е възникнал проблем с международната студентска идентификационна карта ISIC. Тя дава преференции при закупуване на билети за БДЖ, но от тази година подобно намаление вече няма. Депутатите от ГЕРБ-Бургас споделиха, че след като се запознаят подробно с казуса, ще отправят официално питане по темата. Студентите се интересуваха още от работата на депутатите в различните комисии и по какъв начин тя се отразява на развитието на Бургаския регион. „В моята комисия разглеждаме Законът за туризма. Той позволява изцяло нов поглед върху развитието на туризма и регламентира различните му видове. По този начин ще се изгради цялостен продукт, с който България ще се представя на световните пазари и ще позволи целогодишно развитие на туризма”, коментира водачът на групата народни  представители от ГЕРБ-Бургас Димитър Бойчев. Всеки един от депутатите сподели акценти от работата си, свързана с различните комисии и закони като тези за устройство на Черноморското крайбрежие, Законът за публично-частното партньорство, Законът за рибарството и аквакултурите, за морските пространства, вътрешните водни пътища и пространства и др. Учениците обсъдиха с народните представители и актуалната тема за ситуацията с изграждане на централи до Резово. „В тази връзка сме поели инициатива и заедно с черноморските кметове от областта организираме кръгла маса на 17 декември в Бургас. За участие в дискусията ще бъдат поканени генералният консул на Р Турция в Бургас, експерти от Министерството на околната среда и водите и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представители на екоорганизации, на браншови организации и бизнеса”, коментираха бургаските депутати. В края на срещата д-р Галина Милева увери студентите от „Проф. д-р Асен Златаров”, че активно се работи по създаване на отделен факултет по медицина. „В това отношение вече са направени важни стъпки и имате пълната подкрепа на бургаските депутати от ГЕРБ”, заяви тя.

Последни новини