3 пъти по-ефективно работи Претоварна станция за битови отпадъци “Капчето“ след ремонта

"3 пъти по ефективно работи   претоварна станция за битови отпадъци "Капчето" след мащабната реконструкция, която беше извършена на съоръженията". Това обясни зам.-кметът по финанси Красимир Стойчев по време на представяне на обекта след ремонта му. Инвестицията възлиза на 520 хил. лв. Освен ремонта на претоварната станция, със средства по проекта е закупена и монтирана хидравлична преса за битови отпадъци и контейнери за извозване на компресираните отпадъци. Закупен е товарен контейнеровоз "Скания" на стойност 65 хил.лв. Ремонтирана и освежена е и сградата на Претоварна станция - "Капчето". "Новите съоръжения позволяват боклука да се обработва много по-бързо. Така улесняваме и сметоизвозващите фирми, а резултатът е, че градът вместо до 17.00 часа, още в 13.00 часа е почистен", уточни Съби Събев, зам.-управител на фирма "Чистота". След реконструкцията са  подменени  значително остарелите съоръжения за претоварване на твърди битови отпадъци, които са проектирани и изработени преди повече от 30 години. "По този начин  значително ще се  намалят транспортните разходи, като същевременно ще се подобри жизнената среда и  качеството на околната среда в Община Бургас",обясни зам.-кметът по европейски политики и околна среда Атанаска Николова. За сравнение, количеството претоварени твърди битови отпадъци от двете съществуващи преси за 2011 година е 24 402,51 тона, при брой курсове с 9 кубични (3,5 тонни) контейнери 6972. След реконструкцията броят на курсовете с 30 кубични (15 тонни) контейнери ще бъде 1627. Механизмът на работа на претоварна станция "Капчето" остава същият, като  сметоизвозващите транспортни средства   разтоварват отпадъците директно в бункера на стационарната преса, където след процес на компактиране от хидравличната преса, твърдите битови отпадъци се подават в голям габаритен контейнер. След напълване контейнера се извозва до регионалното депо на Община Бургас.

Последни новини