Царево гласува авансовото плащане на два евро-проекта и ремонт на пътя към Бродилово

На провелото се 14-то заседание на ОбС – Царево основен акцент бе докладна записка от кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев относно:  Издаване на запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договори сключени между Община Царево и ДФ ”Земеделие” за Проект „Пътят на нестинарството“ и Проект „Рехабилитация на път от с. Българи до с.Кости“. Общинските съветници гласуваха „за” и с това си решение направиха възможно авансовото плащане на двата проекта, което ще бъде в размер на 50% от цялата сума. Спечеленият проект „Рехабилитация на път от с.Българи до с.Кости” даде възможност на съветниците да пренасочат допълнителни средства, в размер на 28 хил.лева от капиталовите разходи на Община Царево, към ремонт на пътна настилка на общински път към с.Бродилово. „Тъй като е спечелен проект за пълна рехабилитация на пътя с.Българи – с.Кости, парите отделени за ремонт на пътя за с.Кости ще бъдат прехвърлени за ремонт на пътя към с.Бродилово.”, коментира кметът Георги Лапчев.

Последни новини