Лиляна Павлова обсъжда в Бургас интегрираните планове за градско развитие

Областен информационен център – Бургас и Община Бургас организират Тематична конференция „Изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2012 – 2020 г. в контекста на приложимите секторни политики от регионално значение”. Конференцията ще започне на 05.12.2012 г. /сряда/ от 13.00 ч. в зала „Георги Баев”, Културен център „Морско казино”, Бургас. Целта на мероприятието е да се проведе широка дискусия с участието на Управляващите органи на Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на допълнителни насоки и инструкции на всички участници в процеса по изготвянето на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Официални участници в събитието ще бъдат Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика, Деница Николова – главен директор ГД „Програмиране на регионалното развитие”, ръководител на УО на ОПРР, МРРБ, Малина Крумова – директор дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, ръководител на УО на ОПОС, МОСВ, проф. Веселина Троева – Национален център за териториално развитие. Домакин на събитието е кметът Димитър Николов.

Последни новини