Вече няма да вграждат трафопостове в жилищни сгради

В Бургас се проведе работна среща на тема: Възможности за оптимални мерки за безопасност в жилищни сгради с вградени трафопостове. От нея произлязоха важни решения, които засягат работата и на трите енергоразпределителни дружества, предлагащи услугата в България. С конкретни предложения излязоха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, кметът на община Бургас Димитър Николов и народните представители Димитър Бойчев и Иван Вълков. От другата страна на масата седнаха представители на EVN, начело с председателя на управителния съвет на дружеството Йорг Золфелнер. В срещата участваха още Константин Гребенаров – областен управител, Васил Василев - Областна дирекция Пожарна безопасност – Бургас, Таню Атанасов – омбудсман и представители на общинска администрация. Поводът за нея беше инцидентът в Бургас, при който вграден трафопост се взриви и предизвика за късмет само материални щети. Кметът Николов представи резултатите от назначената проверка на всичките 43 вградени трафопоста в община Бургас, повечето от тях са в централната част на град Бургас. Най-честите констатирани отклонения от нормата са свързани с ниско ниво на масло, остарели трафо машини и влага в помещенията. “Направихме предписания, които EVN извърши своевременно”, обясни Димитър Николов. “След инцидента кметът и администрацията реагираха адекватно. После направихме проверки в цялата страна. Искаме това да не се повтаря и имаме готовност за необходимите промени на нормативната уредба”, каза министър Добрев. Той представи 6 конкретни мерки, изготвени в сътрудничество с бургаските народни представители и Община Бургас, които трябва да се въведат: 1. На всички трансформатори с цялостно напълване, херметичен тип, да се монтират предпазни клапани. Монтажът им да започне от трафопостовете, разположени в жилищни и обществени сгради. 2. Да се забрани монтирането на трансформатори без нивомери за масло и без предпазни клапани за трансформаторите с цялостно напълване, херметичен тип. 3. Да се ревизират вентилационните отвори на всички трафопостове, разположени в жилищни и обществени сгради. 4. Да се извърши проверка на предпазителите за електрическа защита. 5.  На всички трансформатори с цялостно напълване, херметичен тип, разположени в жилищни и обществени сгради, да се монтират допълнителни защити и изключватели/прекъсвачи, които да прекъсват работата на трансформатора при понижаване нивото на маслото. 6. “Вградените трафопостове” да бъдат със самостоятелна конструкция и фундамент от основната сграда. Кметът Димитър Николов настоя за още нещо – поставяне на допълнителен датчик за газоотделяне. Народните представители Димитър Бойчев и Иван Вълков припомниха, че в Народното събратние вече са внесени предложения за промени в Закона за устройство на територията. Съществуват и възможности за промяна на подзаконовата нормативна уредба. От EVN заявиха, че досега са инвестирали 100 млн. лв. в обновяване на системата си в Бургаска област, но се съгласиха, че е нужно още. Йорг Золфелнер пое ангажимент оттук нататък дружеството да не монтира трафопостове в жилищни сгради. Междувременно в Бургас предстои изнасянето на няколко вградени трафопоста от жилищни сгради навън, след като Община Бургас осигури терени в непосредствена близост.

Последни новини