Съобщение на Община Бургас                                                                                                            Община Бургас съобщава :

В Държавен вестник бр.34 от 09.04.2013г. е обнародвано Решение № 19-20/19.02 и 21.02.2013г. на Общински съвет – Бургас за одобряване изменението на ПУП – План за улична регулация на обслужваща улица о.т.205б-о.т.205 до УПИ ІІІ-672 между кв.43В и 43Б по плана на к-с Лазур, гр.Бургас.

 

 

Последни новини