Изграждат пътя към индустриална зона Българово

Снимка: Морски вести


Интересът към новата Индустриална зона - Българово е голям и половината терени в нея са изкупени от инвеститори, които скоро ще стартират изграждане на своите предприятия. Затова Община Бургас строи със собствени средства път между самия град и най-близкия парцел - този на италианската компания "Стратежия".

Пътят е дълъг 400 метра. Работи се през хълмиста територия със сериозна денивелация, но изпълнението на проекта върви успешно. Вече приключва най-трудоемката част по оформянето на "леглото" и изграждането на подземните комуникации. Това е само първият етап от изграждането на инфраструктура, която да обхване следващите парцели и да обезпечи нормалното функциониране на перспективната зона. Освен пътна и ВиК връзка, ще се прокарат електричество и телекомуникации. Терените в зоната са изцяло общинска собственост и с цел привличане на инвеститори и разкриване на работни места, цената на земята е изключително конкурентна и атрактивна - приблизително 16 лв./кв. м. При изчерпване на моментната наличност, зоната може да бъде разширена.

Първият инвеститор, закупил терен в зоната в Българово, е италианската компания "Стратежия". Тя е крупен производител на детайли за обувната промишленост и със сериозен пазар в ЕС. Инвестиционното намерение на фирмата е изграждане на производствена база на територията на зоната.

Закупен терен има и фирма "Мегатрон" ЕАД, чието инвестиционно намерение е свързано с изграждане на търговско-сервизна база. Дружеството се занимава с продажба на земеделска, строителна, горска, индустриална, градинска и голф техника на водещи световни производители, като John Deere, Bobcat, Kuhn, Bednar.  Фирма "Мегатрон" възнамерява да инвестира средства в размер над 3 милиона лева за изграждане на модерен център за търговия и сервиз, като намеренията им са в рамките на една година от издаване на разрешението за строеж да стартира и производствена дейност.

Имоти са закупени още от "Интерагри България" АД, "Генчев Агри" ООД и др. по-малки фирми. Водят се разговори с още няколко потенциални инвеститори.

Междувременно се очаква до края на тази година да бъдат изкупени на 100 % терените в Индустриален и логистичен парк - Бургас, където редица нови предприятия вече стартираха дейността си.

Оттук-нататък усилията на Община Бургас и държавната власт са насочени към развитие на индустриалната зона край Равнец, която е и най-голяма - над 3000 декара. Тя е подходяща за по-мащабни инвестиции, които могат да разкрият сериозен брой работни места в перспектива.

Неотдавна бе подписан и меморандум за сътрудничество за развитие на икономически проекти между кмета Димитър Николов и председателя на "Клъстер Тракия икономическа зона" инж. Пламен Панчев. По този начин територията на община Бургас се включи към обхвата на "Тракия икономическа зона".

Последни новини