Отхвърлиха предложението на кмета Иван Алексиев за смяна на управителя на дружество „Кабланд”

Снимка: Морски вести


В Поморие се проведе Общо събрание на дружество „Кабланд”, съдружници в което са Община Поморие и „ЕнДжиБи Кънсалтинг” ЕООД. Дружеството е създаденото през 2005 г., с обещанието на инвеститорите да бъде построен модерен голф комплекс върху 2000 дка общинска земя, в землището на град Каблешково. Голф комплекс все още няма.

За седми път Община Поморие не прие годишния финансов отчет на Дружеството, нито отчета на управителя Дарио Томалети за дейността му. Общината гласува против и решението реализираната през 2017 г. загуба на Дружеството да бъде отнесена като непокрита такава.

Въпреки това, съдружниците от „ЕнДжиБи Кънсалтинг” подкрепиха всяка една от трите точки и приеха собствените си отчети и предложения, разполагайки с 80 на сто от капитала на дружество „Кабланд”.

На извънредна сесия на Общинския съвет, общинските съветници възложиха на кмета да представлява Общината в Общото събрание, както и да предложи допълнителна точка в дневния му ред, а именно смяна на управителя на „Кабланд“ ООД  - Дарио Томалети. Предложението на кмета за пореден път не беше прието, а точката не беше разгледана по волята на съдружниците от „ЕнДжиБи Кънсалтинг”.

На срещата присъстваха заместник-кметовете Янчо Илиев и Кунчо Гайдов, заместник-председателят на Общинския съвет Юсеин Мехмед и общинският съветник Георги Вражев. „ЕнДжиБи Кънсалтинг” бяха представени от адв. Теодор Божинов и Дарио Томалети.

Последни новини