Диана Саватева: За миграцията трябва да се говори с проверена и точна информация

Снимка: Морски вести


„Миграционният натиск по границата ни с Турция е намалял в пъти след пика през 2015 г., това е трайна тенденция, която се запази и през 2018 г., причините са комплексни – от действието на интегрираната система за охрана по южната ни граница до постигнатите споразумения в международен план“. Това подчерта по време на срещата си със студенти и преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ народният представител Диана Саватева.

Като член на  на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бургаският депутат бе поканена да изнесе лекция на тема „Миграционната политика на България“ пред изучаващите специалност „Социална педагогика“ -втори и четвърти курс. Инициативата се осъществи по проект на НПО „Хоризонти“ в Бургас, чийто екип също бе сред присъстващите на дискусията. Втори лектор по темата бе и доц.д-р Елена Дичева от катедра „ПМО“ в бургаския университет.

Охраната на границата е динамичен процес, важно е да се реагира бързо при проблем, коментира депутатът относно повредите по преградното съоръжение при поройни дъждове и силни бури. Тя изнесе сравнителни данни пред студентите за общият брой на задържаните и регистрирани граждани на трети страни от 2010 г. до края на м. юни т.г., както и за самостоятелно завърнали се лица във вътрешността на съседни държави, след като са установили наличието на български патрули и постове по линията на границата. Част от тях са получени като отговор на въпроси, поставени в рамките на парламентарния контрол.

Депутатът подчерта, че ефективното функциониране на интегрираната система за наблюдение и охрана на българската граница е един от приоритетите на народните представители от Бургас като гранична област. Постоянният контакт с Областна управа, която поддържа съоръжението, запознаване със състоянието му на място и въпроси в рамките на парламентарния контрол са предприетите от депутатите действия. Състоянието и поддръжката на интегрираната система за наблюдение и охрана по границата с Турция бе един от акцентите в лекцията.

В рамките на дискусията Саватева запозна студентите с позицията на страната ни относно Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция, както и ангажиментите на България като страна членка на ЕС към бежанците от страни с вътрешни конфликти. Тя цитира откъс от решението на МС, прието преди дни, според което „на този етап българското правителство смята, че решението за неприсъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция защитава в най-пълна степен интересите на страната и нейните граждани“.

Депутатът подчерта пред студентите, че е необходимо да се прави разлика между нелегалните мигранти, които напускат родината си и лицата, търсещи международна закрила. „Когато дискутираме миграцията, трябва винаги да си служим с проверена информация и да не се поддаваме на интерпретации. За съжаление, в медийното пространство могат да бъдат открити примери за фалшиви новини по темата“, коментира Саватева.

Младите хора и техните преподаватели получиха информация са проведеното през лятото разискване по тема „Миграция“ в народното събрание и гласуваното тогава от парламента решение, с което се задължава МС да не подписва двустранни споразумения за обратно приемане на мигранти. Народният представител изрази готовност да продължи дискусията със студентите по тази и други теми в други срещи, както и чрез контакти в социалните мрежи.

Последни новини