Бойчев: Системата ЕСТИ ще обхване над 18 хил.места за настаняване


Ръст от 31% на чуждестранните туристи за България за последните 4 години и увеличение на приходите с 34%. Тези данни изнесе министърът на туризма Николина Ангелкова по време на изслушване на в НС. То бе внесено от народния представител от ГЕРБ Димитър Бойчев във връзка с приоритетите, заложени в програмата за управление на правителството в сектора. Бургаският депутат насочи вниманието към развитието на туризма в България, стратегиите за утвърждаване като целогодишна дестинация и предизвикателствата за 2019 г.

„Туризмът е един от основните фокуси в политиката на ГЕРБ. Създаването на Министерство на туризма бе важна стъпка за диалог между държава, местна власт и бизнес. Всички колеги в моя многомандатен район винаги сме подкрепяли тази идея. Доказателство за успеха й са трите поредни години с рекорден брой чуждестранни туристи, както и рекордните постъпления от международен туризъм, които БНБ регистрира“, заяви Димитър Бойчев. Той посочи, че по последни данни на Евростат България е сред държавите с ръст, по-висок от средния за ЕС по показател нощувки в местата за настаняване. По ръст страната ни изпреварва държави като Дания – 2,7%, Франция – 2,4%, Гърция – 0,5% и Италия – 1,9%.

Ангелова коментира още статистически данни, които показват напредъка в сектора. За 2018 г. общите приходи от туризма са 8 млрд.400 лв., България е била посетена от над 9 200 000 чуждестранни туристи. Реализирани са общо над 27 000 000 нощувки от българи и чужденци.

В отговор на въпроса на бургаския депутат от ГЕРБ стана ясно, че предстои до месец да се разработи дългосрочен механизъм за разширяване крилата на сезона с основен акцент черноморските курорти. Работи се и за утвърждаване на видовете туризъм извън летния и зимния сезон – културен, СПА, винен и кулинарен. Предстои и фокусиране върху утвърждаване на страната като дестинация за конгресен туризъм – на 31 май курортът Слънчев бряг ще бъде домакин на  голям международен инвестиционен форум, посветен на туризма. По този начин се цели насочване на вниманието на инвеститори, привличане на големи хотелски вериги и целогодишно използване на базата.

Един от акцентите, поставени от Бойчев в рамките на изслушването, бе свързан с притесненията за предстоящия летен сезон и предприемането на мерки от страна на министерството за дългосрочни предвиждания и стратегии в сферата на туризма.

В тази връзка в момента тече експортиране на всички данни от Националния туристически регистър към Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). „Мащабът на обхват на система е значителен. Информиран съм че над 18 000 категоризирани места за настаняване и лицата, извършващи дейност следва да оперират с нея. Внедряването на система, по никакъв начин не следва да води до сътресения в търговския оборот и нормалния икономически процес на операторите, тъй като за предприемачите и заетите в сектора естествено на първо място е предвидимата и спокойна среда за работа“, категоричен бе Бойчев. ЕСТИ ще събира и генерира обобщена информация на местата за настаняване и чуждестранните туристи, провеждат се обучения с новия софтуеър по график в общините. В срок до 1 октомври 2019 г. цялата процедура по синхронизация и обучения трябва да приключат, като с ЕСТИ ще могат да се изчисляват предварително приходите от туризъм, да се правят дългосрочни и краткосрочни анализи. Сред очакваните резултати са и изсветляване на сивата икономика – до 3 години с 20%.

Засегната бе и темата за учредяването и функционирането на Организации за управление на туристическите райони. До този момент са създадени 7, а други 2 са в процедура. Всяка една от тях може да се възползва от ресурса на програмите за иновации и конкуретноспособност, участие в борси и изложения. Предстои втори етап на този проект, свързан със създаване на специален маркетингов подход към всеки отделен район.

Последни новини