НСА си върна имоти в базата в Несебър


Правителството обявява 15 имота, върху които е изградена Водна учебна спортна база, ползвана от Националната спортна академия „Васил Левски“, от частна за публична държавна собственост и ги предоставя за управление на учебното заведение. Те се намират в Несебър и от години се използват за изпълнение на функциите на НСА.

От частна в публична държавна собственост се променя статутът на имоти, предоставени за управление на Спортно училище „Георги Бенковски“ - гр. Плевен.

Имотите представляват комплекс за образование заедно с изградените в него четири сгради, с обща застроена площ 26 119 кв.м и спортна база със застроена площ 2 158 кв.м. Промяната на статута е с цел по-ефективното им и целесъобразно управление, а сградите ще продължат да се използват и в бъдеще от възпитаниците на спортното училище.

Последни новини