Информационен ден за задължителната регистрация на медиите на 3 юни в Морско казино

Снимка: Интернет


Експерти от Министерството на културата ще отговарят на въпроси в Бургас във връзка с промени в законодателната база, които изискват всяка медия да подаде декларация по образец.

Информационният ден се организира по идея на народния представител от Диана Саватева, зам. председател на Комисията по културата и медиите. Той ще се проведе на 3 юни, понеделник, в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“ от 12 до 14 ч.

„През ноември м.г. парламентът прие промени в Закона за задължително депозиране на печатните и други произведения, като в наименованието му бе допълнено „и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги“.  Според тях до 30 юни всяка година в Министерството на културата  трябва да бъдат подадени декларации с определено съдържание. Тази година това се прави за първи път, целта на информационния ден е бургаските медии да бъдат максимално улеснени в попълването на документа“, коментира Саватева.

Според консултация с Министерство на културата изискването се отнася както за печатните издания, така и за електронните сайтове, радиата и телевизиите /понятието „доставчик на медийна услуга е дефинирано в Изборния кодекс/.

Промените в Закон за задължително депозиране на печатните и други произведения  са публикувани в бр. 94 на „Държавен вестник“, 2018 г.

Последни новини