Няма опасност от преливане на язовира до село Винарско

Снимка: Интернет


"Язовирната стена на язовир „До селото“ с. Винарско е стабилна, без опасности от повреда и скъсване, и язовира не представлява заплаха за автомагистрала „Тракия“ и селищата под нея." Това е становището на инж. Георги Георгиев – хидроинженер и оператор на язовира, изпратено до кмета на община Камено Жельо Вардунски.

Язовирната стена е земно насипна, еднородна. Стената е изградена с по-голяма ширина от проектната, като ширината на короната и достига 8-10 метра  при проектните  4 метра. Това е важен положителен показател  за нейния стабилитет и сигурност.

Техническото състояние на язовира се наблюдава, следи и поддържа от оператора на язовира и от собственика – Община Камено.

Понастоящем язовирната стена не е пропукана и няма наличие на пукнатини по нея. Основният изпускател на язовира е запушен и излишните водни маси се изпускат с помощта на допълнителна тръба монтирана над короната на стената и работеща в сифонен режим.

Преливникът е в задоволително техническо състояние. Извършва  му се ремонт, който е пред завършване, уточнява оператора на язовира.

Последни новини