МИГ – Поморие организира празнична програма и представяне на местни производители

Снимка: Интернет


„Местна инициативна група Поморие“ ще проведе първия си празник на 11 и 12 октомври 2019 г. в централната градска част на гр. Поморие.

Целта на събитието е да се популяризира дейността на МИГ, да се представят местните производители и бизнес на територията на община Поморие, дейностите по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, местните продукти и традиции.

Празничната програма ще започне с официално откриване на 11 октомври от 12.30 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – гр. Поморие, където ще се представи дейността на „МИГ Поморие“. От 13.00 часа е подготвена музикална програма, в която ще вземат участие даровити деца – изпълнители от Клуб по спортни танци “Поморие” и Танцов клуб „Раковина“.

От 14.00 часа е предвидено изложението на местни производители в централната градска част пред художествената галерия, което ще продължи и на следващия ден.

Последни новини