Общинският съвет в Поморие определи състава на постоянните си комисии

Снимка: Морски вести


В рамките на второто си редовно заседание днес Общински съвет – Поморие единодушно прие Правилник за организацията на своята дейност и определи състава на постоянните си комисии за мандат 2019 – 2023.

Комисия по законност и обществен ред

Катя Христофорова – председател
Неделчо Стайков
Петя Арнаудова
Пламен Огнянов
Бейхан Мустафа
Сезгин Кадил
Ива Кусева

Комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика

Петя Арнаудова – председател
Станислав Ангелов
Иван Дачев
Ваня Владимирова
Невзат Топал
Смаил Смаил
Никодим Стоянов

Комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост

Георги Вражев – председател
Георги Драгнев
Весела Гуджукова
Христо Широков
Невзат Топал
Смаил Смаил
Никодим Стоянов

Комисия по финанси и европейска интеграция

Илиян Щерев – председател
Весела Гуджукова
Георги Драгнев
Ваня Владимирова
Бейхан Мустафа
Никодим Стоянов
Николай Буковинов

Комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности  и основни поминъци

Ива Кусева – председател
Георги Вражев
Иван Дачев
Христо Широков
Сезгин Кадил
Атанас Тодоров
Станислав Ангелов

Комисия по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Пламен Огнянов – председател
Петя Арнаудова
Катя Христофорова
Николай Буковинов
Ваня Владимирова

Освен ръководството и членовете на постоянните комисии, в хода на днешната сесия бяха избрани и заместник-председателите на местния парламент: Георги Вражев, Никодим Стоянов, Катя Христофорова и Бейхан Мустафа.

В длъжност днес встъпиха и кметовете на селата Гълъбец и Порой. Тодорка Липчева и Фатме Смаил положиха клетва, след като спечелиха местния вот на втори тур.

Последни новини