Ася Пеева: Бюджет 2020 продължава и надгражда политиките на правителството в сферата на образованието

Снимка: Морски вести


“Бюджетът за образование за 2020 г. от една страна продължава изпълнението на стартирали и заявени политики, осигурявайки средства там, където има недостиг. А от друга дава старт на нови такива, които предстои да бъдат реализирани“. Това коментира народният представител от ГЕРБ-Бургас Ася Пеева, която е член на парламентарната Комисия по образование. Повод за изказването й бе гласуваният днес бюджет за образование за 2020 г. , в който са предвидени 610 млн. лв. повече.

„Това са средства не само за още 17% увеличение на учителските заплати, но и за продължаваща подкрепа за професионалното образование и обучение - 2% увеличение на стандарта за гимназиален етап, 2 млн. лв. за образователни ресурси за професионална подготовка. Факт е, че за по-голяма част от дисциплините в професионална подготовка няма издадени учебници през последните 30 години, средства в повече ще има за модернизация на общежитията, за нови кабинети, за повече стипендии и транспорт на учениците“, поясни бургаският депутат.

4,4 млн. лв. в повече са отделените средства за защитени училища и детски градини. Усилията на правителството са насочени към това подготовката на учениците да бъде обвързана с динамично променящите се условия на пазара на труда, т.е. професиите да имат нужната реализация. Това намира израз и в заделените 1,7 млн. лв. за кариерно ориентиране.

„Всички ние с гордост споделяме световните достиженията на нашите ученици в различни международни олимпиади, състезания, турнири и други. Но за да продължи допълнителната и индивидуална работа с тях, в Бюджет 2020 са предвидени 2 млн. лв. за ученици с изявени дарби. Разчетени са 12,5 млн. лв. за българските общности в чужбина, с 4,5 повече за изучаване на Български език и литература, История и География на България и други дейности на неделните училища зад граница“, сподели Ася Пеева.

Тя посочи още, че по национална програма "Роден език и култура зад граница" се увеличава броят на училищата, учениците и дейностите в неделните училища. Финансират се в по-голяма степен ученици в гимназиален етап. „С това се стартира тенденция за популяризиране на българската система на висше образование и се мотивират учениците за продължаване на висшето образование в България. Това е и част от политиката на правителството за подпомагане завръщането на младите семейства в България“, допълни Пеева.

Последни новини