Хората на словото могат да изпращат свои творби за Алманах Бургас

Снимка: Интернет


Хората на словото са поканени да изпращат свои творби за публикуване в Алманах Бургас до 15 април. Търси се и проза, и поезия. Редакторският екип на списание "Море" ще извърши подбора за съставяне на новия годишен сборник.

Изпращайте творбите си на следните адреси:

Алманах Бургас - almanahburgas@abv.bg

Списание "Море" - spisaniemore@abv.bg

Последни новини