Служители на ИАРА спипаха лодка с улов на брега на язовир "Мандра"

Снимка: Морски вести


След извършена проверка на язовир Мандра, инспектори от РК Бургас установиха на брега в непосредствена близост до водата обърната пластмасова лодка, съобщиха от ИАРА. Под корпуса на лодката са открити мрежи с улов в тях на риба от вида платика.

Лодката и мрежите са иззети с констативен протокол срещу неизвестен извършител. От ИАРА напомнят, че  се забранява риболовът с мрежени риболовни уреди в обектите по чл. 3, ал. 1 от ЗРА, с изключение на риболова, извършван  във водите на Черно море и река Дунав, при условията на чл. 17 от ЗРА и от лица, регистрирани по реда на чл. 25 от ЗРА – във водните обекти, за които е извършена регистрацията.

Забранява се пренасянето и превозването на мрежени риболовни уреди с изключение на лицата притежаващи валидно разрешително за стопански риболов по чл. 17 и регистрирани по реда на чл. 25. При съмнение за извършване на нарушения и нередности гражданите могат да съдействат като сигнализират на тел.112.

Снимка: Морски вести

Последни новини