Депутати и съветници разясняват на бургазлии всички финансови мерки

Снимка: Интернет


Нова инициатива на народните представители и общински съветници от ГЕРБ стартира от тази седмица в Бургас. Всеки ден от понеделник до петък в офиса на партията на ул. „Конт Андрованти“ 5 гражданите ще могат да отправят своите въпроси и да получат информация за актуални финансови мерки и механизми по сектори, свързани с преодоляването на последствията от Ковид-19.

Всеки понеделник от 17.00 ч. до 18.00 ч. приемна ще провежда народен представител. А от вторник до петък, отново в същия часови интервал, жителите на Бургас ще могат да се консултират с общински съветници от ГЕРБ. Срещите ще протичат без предварително записан час.

Инициативата стартира от тази сряда, 10 юни.

Консултациите ще бъдат подкрепени и от заместник-министри, които ще бъдат на разположение на гражданите в извънработно време. Техният график ще бъде допълнително обявен.

В офиса на ПП ГЕРБ могат да бъдат намерени обобщени и комплектовани в папки мерките по секторни политики. Те са на разположение на гражданите.

От партията обръщат внимание, че формите за кандидатстване са изключително достъпни и лесни за попълване от кандидатите.
 

Акценти от мерките по сектори

Мерки за жителите на община Бургас

Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху недвижимите имоти за цялата година.
Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху превозните средства за цялата година.
Удължен е срокът за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 % до 30.06.2020 г.
Сумата, платена за стикер за синя и зелена зона през времето, което не е работила, се прихваща за следващите месеци.
Удължава се срокът за заплащане на месечните наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г.
Увеличение на общинския Фонд за предоставяне на еднократни, безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица и приемни семейства. Кандидатства се по стандартните правила на Фонда, през Общински съвет-Бургас.
Предоставяне на еднократна помощ, със срок до един месец след отмяна на обявеното извънредно положение, под форма на хранителни продукти чрез 3 вида пакети, включващи минимален брой и вид продукти на стойност 60, 100 и 130  лева.
За срок от два месеца, след отмяна на обявено от Народното събрание извънредно положение:

-Намаляване с 20% такса за поставяне маси на открито по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас;

-Намаляване пропорционално цените на услуги, които се събират от общинските предприятия, за ползване на стопанисваните от тях обекти, съразмерно с въведените със Заповед на Министъра на здравеопазването ограничения за заетост на местата, отнесени към общия капацитет на помещението или съоръжението.

-Намаляване с 50%  таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за  юридически лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи по реда на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Бургас

Сектор “Социална политика“

Подкрепа за бизнеса, работещите и безработните лица:

-Компенсиране на работодатели по мярка 60/40. Запазват се близо 240 хил. работни места. Над 16 000 подадените заявления до момента, 170 000 вече с изплатени възнаграждения (близо 73 млн. лв.) След 1 юли следват промени по мярка 60/40, тя ще продължи до септември 2020 г.

Повече информация- https://www.mlsp.government.bg/240-000-rabotni-mesta-se-zapazvat-po-myar...

Мярка по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за наемане на безработни лица. Ресурс от 160 млн. лв.

- По схемата ще бъде покривана минималната работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя за период до 3 месеца. Очаквана прогноза -  52 500 безработни лица да започнат нова работа.

Подкрепа за 14 000 медицински и немедицински служители „на първа линия“

- Допълнителни 1000 лв. върху заплатата. Подкрепата е гарантирана с ресурс от 60 млн. лв. Повече информация–  https://esf.bg/oprchr-proceduri-na-fokus/zashtita-na-naselenieto-ot-zapl...

Еднократна помощ от 375 лв. за семейства с деца над 14 г., в които единият или двамата родители са без работа, но нямат право на обезщетение за безработица. Повече информация: https://www.mlsp.government.bg/roditelite-v-neplaten-otpusk
Програма за закупуване на лаптопи и таблети за деца, настанени в социални услуги и специализирани институции.

-От 1 юни до 15 юли 2020 г. общините-доставчици на услуги могат да кандидатстват по програмата. Повече информация: https://www.mlsp.government.bg/mtsp-startira-programa-za-zakupuvane-na-k...

Услуга „Патронажна грижа“ - https://esf.bg/oprchr-proceduri-na-fokus/patronajna-grija-lica-ubrejdania/
„Топъл обяд“ - Повече информация за подкрепата - https://www.mlsp.government.bg/programa-topl-obyad-se-udlzhava-do-24-yuli

Сектор „Транспорт“

"Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" на ОП "Развитие на човешките ресурси": 290 лв. компенсация за автобусни превозвачи. Срок за кандидатстване: от 1 до 15 юли. Повече информация: http://mlsp.government.bg/ministr-sacheva-avtobusnite-prevozvachi-mogat-...
Помощ по мярка 60/40: до 30 юни автобусните превозвачи да докажат, че са намалили работното време и че имат спад на доходите с 20% спрямо същия период предходната година

След 1 юли превозвачите могат да кандидатстват и по двете мерки и постигат покритие 80/20

Сектор „Туризъм“

Мярка за понижаване с не по малко от 50% цената за плажни принадлежности. Обхваща 25 морски плажа с нулеви цени. Повече информация: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/25-stanaha-morskite...
Субсидиране на чартърни полети на чужди туристи:

По 35 евро на седалка в самолет при полети с поне 100  места

Сектор „Култура“

Програма „Мелпомена“: Обхваща 230 работни места в държавните и общински театри, за музикалните и продуцентските къщи. Повече информация: https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-melpomena/
Подкрепа за сектора:

-2 800 000 лв. чрез програми на Министерството на културата;

-2 200 000 лв. чрез Национален фонд „Култура“ (НФК);

-повече информация: http://ncf.bg/

Сектор „Икономика“

„Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от КОВИД-19“

-Повече информация: https://bbr.bg/bg/n/iziskvanija-za-kandidatite-za-bezlihven-kredit-podpo...

Фонд на фондовете

-Включва отпускане на кредити с максимален размер до 3,6 млн. лв., с разрешение за рефинансиране на задължения, възникнали преди повече от 60 дни. Повече информация: https://www.fmfib.bg/bg/news/133-fond-na-fondovete-mobilizira-resurs-ot-...

„Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от КОВИД-19“

-Повече информация: https://bbr.bg/bg/p/finansova-podkrepa-za-postradali-ot-covid-19/antikri...

 

Сектор „Земеделие“

Мярка „Кризисно съхранение на вино“ - към винопроизводителите, които поради пандемията от COVID-19 няма да успеят да реализират за търговски цели своята продукция. Финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове или на вино в съдове за съхранение в обектите за производство на вино.

-Повече информация: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/myarkata-krizisno-s...

Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ :

 https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/startira-priemt-na-...

Мярка за стимулиране операторите за изкупуване, заготовка и преработка на български череши:

-Повече информация: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/minimalni-pomoshti/26-04-2020-2-2/

- https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/mzhg-she-predlozhi-...

Извънредна схема за помощ при частично складиране на сирена

- Повече информация:https://www.mzh.government.bg/odz-burgas/bg/home/20-05-11/.aspx

Краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

-Повече информация: https://www.mzh.government.bg/odz-burgas/bg/home/20-04-21/.aspx

Сектор „Рибарство“

Три извънредни мерки от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв. Те ще подпомогнат пряко засегнатите от COVID-19 близо 720 оператора.

-Повече информация: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/mzhg-startira-priem...

Последни новини