Стартира проект за подобряване чистотата на въздуха в "Долно Езерово"

Снимка: Интернет


Община Бургас започва реализирането на проект за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в квартал "Долно Езерово". Той предвижда да бъдат подменени безплатно за домакинствата старите печки на дърва и въглища с уреди на екологично гориво.

Проектът беше представен пред жители на "Долно Езерово" от представители на администрацията, сред които зам.-кметът Весна Балтина, Маринета Николова - експерт в дирекция "Околна среда", Величка Великова от дирекция "Стратегическо развитие", териториалният директор Антоанета Манолова.

Проектът ще се реализира в две фази. В първата ще бъде проведено анкетно проучване сред жителите на "Долно Езерово" и ще се оформят на документите, с които те да кандидатстват за подмяна на отоплителните уреди.

По време на втората фаза ще се приемат заявления от желаещите да се включат в кампанията, ще бъдат сключвани договори с гражданите, след което ще се пристъпи към подмяна на отоплителните уреди с нови на екологично гориво.

Проектът ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване емисиите на ФПЧ10 с източник битово отопление с твърдо гориво за територията цялата община.

При разработването на проекта Община Бургас е предвидила възможност всяко едно домакинство да има възможност да кандидатства за безплатна подмяна на старите печки с нови уреди.

Проектът "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас" се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезиония фонд.

Към настоящия момент Община Бургас изпълнява друг проект за подмяна на печките на дърва и въглища в Централна градска част, квартал "Възраждане" и комплексите "Лазур", "Братя Миладинови" и зона Г на "Меден рудник".

Последни новини