Кметът на Бургас разпореди на директорите да извършат оглед на училищните дворове и сградите

Снимка: Морски вести


На прага на новата учебна година, кметът Димитър Николов разпореди на директорите на бургаските училища и детски градини да извършат цялостен оглед на поверените им сгради и прилежащите им дворни пространства.

Мерките включват оглед на всички дървета в дворовете и около тях, и отстраняване на опасни клони, ако има такива, окосяване и обезпаразитяване на тревните площи, обезопасяване на съоръженията на спортните и детските площадки, и почистване на сградите на детските и учебни заведения.

В заповедта на градоначалника във връзка с началото на новата учебна година, се посочва още, че в срок до 11 септември, с цел осигуряване на сигурността, живота и здравето на ученици, учители и родители, трябва да се извърши оглед и на районите около училищата и детските градини, за да се провери състоянието на пешеходните пътеки, пътната маркировка и изправността на уличното осветление.

При констатирани нередности ще бъдат предприети незабавни действия по своевременното им отстраняване, преди началото на новата учебна 2020/2021 година.

Последни новини