Правителството отпусна 51 млн. лева държавна помощ в подкрепа на туроператори


Правителството отпуска 51 млн. лева държавна помощ в подкрепа на туроператори (ТО) и туристически агенти (ТА), като подпомагането ще бъде в размер на 4% от сумата на декларирания от тях годишен оборот без ДДС за 2019 г.  Предприятията с основен предмет на дейност в сферата на туроператорската и туристическата агентска дейност са малко над 1600. Безвъзмездно предоставените средства ще се използват от ТО и ТА за приоритетно компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчици на услуги суми. 

Разпоредбите в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) предвиждат средствата да се предоставят на ТО и ТА по ред, определен с наредба на министъра на туризма и при спазване на правилата за държавните помощи. В тази връзка проектът на наредба е изпратен на Европейската комисия (ЕК), като помощта се отпуска и изплаща след нотификация от ЕК.

С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма в размер на 4 993 723 лв. за 2020 г.

С чл.26 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците се предвижда две години след отмяната на извънредното положение Министерството на туризма да предоставя на туроператорите, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, само за полети с капацитет не по-малко от 100 места.

Допълнителните разходи в размер на 4 993 723 лв. са за 72 950 седалки, във връзка с предотвратяване на последиците в сектор туризъм от COVID 19, като необходимите средства ще се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централен бюджет за 2020 г.
Постановлението се приема на основание чл.109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.26 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, и чл.74, ал.1, от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Последни новини