Съдът в Бургас преустановява разглеждането на дела в открити съдебни заседания


 Районен съд – Бургас преустановява разглеждането на дела в открито съдебно заседание за времето от 24 март 2021 г. до 06 април 2021 г. Взетите мерки от съда са на основание т. IX.7 от Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на ВСС от 12.05.2020 г., изменени и допълнени на 10.11.2020 г. и 17.11.2020 г. и във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването от 18 март 2021 г., с която са въведени нови временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 31 март 2021 г.

Заповедта е съобразена с нормата на чл. 6а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, според която при усложняване на епидемичната обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт може да създадат организация за отсрочване на насрочените производства и дела за нови дати.

Съгласно издадената заповед, изключение ще правят делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт; делата по дежурствата на наказателните съдии, разглеждани в открито съдебно заседание и производствата по чл. 65 от НК.

Ръководството на Районен съд – Бургас предприема мерки за защита на живота и здравето на работещите в съдебната институция, както и на участниците в съдебния процес.

Последни новини