Нова улица ще облекчава трафика в Бургас, средствата са осигурени от държавата

Снимка: Морски вести


С изграждането на новата улица ще бъде облекчен трафикът в Бургас. Тя ще изпълнява ролята на входно-изходна пътна връзка между Промишлена зона “Север” и главен път I-6 София-Бургас.

Изграждането на пътната отсечка ще се финансира със средства от държавата с решение на Министерския съвет.

Разширяването на пътната мрежа ще подобри чувствително транспортните връзки, което ще осигури по-добри условия за развитието на различни сектори в бизнеса, сред които и туризма.

Средствата за изграждането на отсечката се осигуряват от държавата за финансиране на публична инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Новоизградената улица ще бъде собственост на Община Бургас и е част от изпълнението на сертифицирания инвестиционен проект „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък".

Последни новини