Интерактивна експозиция представя проблема със замърсяване на Черно море с отпадъци

Снимка: Морски вести


Изхвърлените от човека и попаднали в реките и моретата отпадъци представляват не само естетически, загрозяващ пейзажа проблем. Те са също така основна заплаха за биоразнообразието на планетата и риск за здравето на хората. Заплаха, която за съжаление грози и нашето Черно море, както и живота и дейностите на хората, свързани с него. Затвореният басейн на Черно море го прави изключително уязвимо за всякакъв тип замърсяване, поставяйки на риск неговите обитатели.

Отпадъците, които морето изхвърля по плажовете, както и откриването на острови от боклуци, носещи се по повърхността му, показват значимостта на проблема. Основна цел на проект Bio Learn е да осигури обмяна на информация и опит между партньорите; обучения, изграждане на капацитети; разработване на общ подход и методика за екологично образование; организиране на кампании, с което да се повиши информираността в обществото с цел намаляване на замърсяването в ключови влажни зони и в Черно море.

Председателят на Комисията по околна среда в 44-тото НС и бивш министър на околната среда Ивелина Василева бе сред първите посетители на образователната инсталация, подредена в Природонаучната експозиция на РИМ Бургас. Инсталацията се състои от информационен киоск и два макета на обикновен делфин и съдържа богата информация за Черно море и неговите обитатели, но също така и за глобалния проблем със замърсяването с отпадъци.

Посетителите ще се запознаят с видовете делфини, които се срещат в Черно море, със звуците, които те издават, но и с тревожната информация за степента на замърсяване с отпадъци на влажните зони и по-специално на Поморийско езеро. Изследванията, проведени през 2020 г. в тази влажна зона, потвърждават общата тенденция най-голям дял от отпадъците да са изкуствените полимерни материали.
 

Последни новини