РИОСВ Бургас: Няма унищожени дюни на плаж "Смокиня"

Снимка: dnevnik.bg


Експерти на РИОСВ-Бургас извършиха проверка във връзка с постъпило запитване относно законосъобразността на извършвани дейности по разстилане на пясъка на плажната ивица на морски плаж „Смокини - север“ в Созопол. 

Установи се, че в два полигона се извършват дейности по подготовка за поставяне на преместваеми обекти. Местоположението на бъдещите преместваеми обекти е обозначено на терен с колчета. След заснемане с GPS се установи, че не се засягат обекти по чл. 6, ал. 4, т. 4 от закона за устройство на Черноморското крайбрежие (пясъчни дюни) със забрана за разполагане на обекти и съоръжения. 

Новата схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения на морски плаж „Смокини - север“ не е внесена за съгласувана с РИОСВ – Бургас.

След направените констатации е дадено предписание на упълномощения представител на фирмата - концесионер на морския плаж, да преустанови всякакви действия до съгласуване на схемата за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения с РИОСВ-Бургас.

Последни новини