Арест за българка, търсена за измама във Франция


Българската гражданка Анна Д., издирвана за измама от съдебните власти на Р Франция, ще остане с мярка за неотклонение „задържане под стража“ до разглеждане делото за Европейската заповед за арест/ЕЗА/. Бургаският апелативен съд потвърди определението на първата инстанция като правилно и законосъобразно.

Жената е търсена с ЕЗА за изпълнение на присъда – наказание „лишаване от свобода“. Тя е осъдена на една година лишаване от свобода от Наказателен съд при град Нанси, Република Франция на 26.06.2018 година. Съдебният акт, с който й е наложено наказанието се отнася за общо четири престъпления, извършени през 2012 година в гр. Рен и гр. Нанси. Деянията са квалифицирани като измама, извършена в организирана престъпна група, което е и престъпление по българския Наказателен кодекс по чл. 210, ал.1, т.2 вр.чл.209.

В производството по мярка за неотклонение по повод ЕЗА целта е да обезпечи присъствието на исканото лице по време на Европейската заповед за арест и да се предотврати неговото евентуално бягство и укриване.

Анна Д. е гражданин на европейска държава, има валидни документи, даващи възможност безпрепятствено да напусне страната. Осъдена е във Франция задочно, защото е напуснала държавата знаейки за воденото съдебно производство. Има присъда и в България за кражба. Искана е от френските съдебни власти за ефективно изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода.

Въззивният състав посочва, че всички обстоятелства обосновават реална опасност от укриване и мотивират съда да приеме, че взетата мярка за неотклонение „задържане под стража“ е най-подходяща да осигури присъствието й в процеса по същество. Този извод не се разколебава от наличието на постоянен адрес в гр. Бургас и съжителството с близки и роднини, се казва в постановения съдебен акт.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

Последни новини