Данъчните в Бургас проверяват близо 200 фирми с нелогично високи касови наличности


Териториалната дирекция на НАП Бургас започна проверки на близо 200 дружества поради нелогично високи касови наличности. В годишните си финансови отчети за 2019 г. те са посочили, че държат в брой над 100 000 лева. Някои от проверяваните дружества са декларирали касови наличности, достигащи 5 милиона лева.

Проверките са част от национална кампания на НАП, в която във фокуса на данъчните са близо 14 000 дружества с общи касови наличности за стотици милиони левове.

Данъчните инспектори вече извършват проверки на място в 2 116 фирми, като наличните в касите средства се преброяват, описват и сравняват с посочените в счетоводните отчети.

Наред с контролната кампания на място, общо 11 588 рискови дружества ще получат електронни писма или обаждане от Информационния център на НАП. По този начин приходната агенция насърчава фирмите доброволно да прегледат отново счетоводните си запаси и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че не всички суми са действително налични в касите им.

Последни новини