Длъжници на НАП Бургас платиха над 300 хиляди лева просрочени данъци

Снимка: Интернет


Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас събра над 300 хиляди лева просрочени задължения само за седмица, като десетки длъжници са поели ангажимент за внасяне на още близо половин милион лева данъци и осигурителни вноски до края на месеца, съобщават от приходното ведомство в морския град.  В национален мащаб за същия период са внесени над 4 млн. лева просрочени задължения.

Резултатите се дължат на личната ангажираност на териториалните директори на структурите на Агенцията. В Бургас директорът на ТД на НАП Татяна Кънчева е организирала и провела в спешен порядък редица персонални срещи с най-големите длъжници в региона, което е довело до бързи положителни резултати при събирането на публични дългове.

Териториалният директор лично е разговарял с 16 лица, като в партньорски дух са обсъдени възможностите за плащане, включително и на части.  Някои от длъжниците са направили плащане непосредствено след срещите. Част от лицата са поели ангажимент до края на юни 2021 година да погасят задължения на обща стойност над половин милион лева, а други - че ще заплатят дълговете си в рамките на годината.

Като допълнителен конкретен резултат от срещите са постигнати договорености за заплащане на просрочени задължения за над 2 милиона лева до края на годината.

Срещите с лица със закъснели плащания към бюджета продължават.

Последни новини