Проверка на РИОСВ установи: Няма увредени растителни видове на Шофьорския плаж в Созопол

Снимка: БНР


Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас се самосезира и провери заедно със служители на Районно управление (РУ) Созопол към ОД на МВР - Бургас сигнали за навлизане на пожарна-кемпер на морски плаж „Алепу“ - Шофьорския плаж. Част от плажа попада в границите на природна забележителност „Пясъчни дюни в местност Алепу“ – защитена територия по Закона за защитените територии.

Проверката установи, че има следи от навлизане на превозно средство – модифициран в кемпер пожарен автомобил, на територията на морския плаж и извън границите на природната забележителност. Автомобилът е навлязъл от отбивка на пътя в посока активната плажна ивица, след което се е отправил отново към асфалтовия път за излизане от нея.

Заснети са координатни точки на следите и са съпоставени с цифровата информация в РИОСВ-Бургас, включително модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие. Установи се, че следите преминават през картирани дюни в Защитена зона „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

От преминаването на автомобила през пясъчните дюни не са установени увредени растителни видове, обект на опазване на защитената зона. Местоположението на автомобила и следите не засягат природна забележителност „Пясъчни дюни в местност Алепу“.

За констатираното навлизане на територията на морския плаж е съставен акт за установяване на административно нарушение от РУ Созопол.

Последни новини